~ montáž, údržba a oprava zariadení a bleskozvodov

~ prevíjanie elektromotorov a oprava elektrospotrebičov pre domácnosť

~ prevádzanie odborných prehliadok a skúšok elektrozariadení a bleskozvodov

~ elektroinštalácie v rodinných domoch a podnikatelských objektoch

~ oprava žeriavov

~ oprava výťahov

~ oprava akumulátorových vozíkov

~ oprava elektrickej požiarnej inštalácie

ELEKTROCOMP - Ján GALLO
049 32 Štítnik 331

Tel: (+421) 0905 975 953
e-mail: elektrocompjg@elektrocompjg.sk